bands links writings contact thanks home
 
Hallo en welkom bij deze Belgische “heavy” muziek site.
Dit is echt niet de informatie die ik altijd heb willen schrijven, maar wel de info die ik wou vinden of raadplegen. Natuurlijk is dit een subjectieve lijst; waarschijnlijk zal je verbaasd zijn sommige groepen hier te zien. Ik ga echter niet uit van criteria die door de hedendaagse rockpers gebruikt worden. Vooral in de jaren zeventig bestonden die indelingen nog niet, zodat een groep enkel beoordeeld werd op de aanwezigheid van een pittige gitaar om tot de zware scene gerekend te worden.
Ik beweer niet de wijsheid in pacht te hebben, ik probeerde enkel zo compleet en accuraat mogelijk feiten weer te geven. Vanzelfsprekend zijn er heel wat verbeteringen en extra’s aan toe te voegen.(vooral uit eerste hand!)
Alstublieft laat van je horen! Wanneer je zelf in een groep gespeeld hebt of wanneer je op de een of andere manier actief was met de Belgische groepen in’t verleden. Misschien heb je nog wel tastbare herinneringen zoals foto’s of opnamen.
De bedoeling van deze site is niet enkel een nostalgietrip maar vooral een hulde aan degenen die de voorbije 35 jaar harde muziek maakten in België. In een groep spelen was (is?) hier niet altijd even gemakkelijk. Degenen die er in slaagden om iets op vinyl uit te brengen hebben dikwijls opofferingen moeten doen om dat doel na te jagen of te bereiken. Maar niet enkel de muzikanten verdienen hulde, ook al degenen die op een of andere manier de binnenlandse muziek gesteund hebben. Hierbij denk ik vooral ook aan de vele “fanzines” uit de jaren tachtig die meestal een enorme blijk van chauvinisme tentoonspreidden.
Bedankt voor je bezoek!
NEW:  MUSTANG  update        SOON:  VICTIM    !!!